Personuppgiftspolicy

Suninvest – Spansk Fastighetsförmedling är etablerade på Plaza Miguel Hernandez 6, Torrevieja, Spanien och ansvarar för en korrekt behandling av personuppgifter som visas i denna sekretesspolicy. Suninvest – Spansk Fastighetsförmedling, kommer att hantera alla personuppgifter med största möjliga varsamhet.

Med personuppgifter menas uppgifter och data som direkt eller indirekt kan spåras tillbaka till dig och som lämnas över till oss. Vi använder personuppgifterna du har gett till oss, för vilket det var klart när ansökan om detaljer har lämnats till oss för bearbetning och lagring, för att informera dig om våra uppgifter och företagsverksamhet. Suninvest – Spansk Fastighetsförmedling, behöver dina personuppgifter för att kunna slutföra kontrakt, för att kunna utföra företagsaktiviteter, för att genomföra administrativt arbete och för att kunna ansluta sig till juridiska krav. Suninvest – Spansk Fastighetsförmedling, har en separat policy för alla koncernens anställda.

Hur länge sparar vi din persondata?
Suninvest – Spansk Fastighetsförmedling  sparar inte dina personuppgifter längre än absolut nödvändigt än för syftet som uppgifterna till för första början. Inom lagstiftningen finns flera villkor som skiljer på personuppgifter och/eller för vilken anledning som uppgifterna har samlats in. När det gäller skattelagstiftningen finns det en retentions tid på sju år.

Att dela uppgifter med tredjeparter:
Suninvest – Spansk Fastighetsförmedling, delar bara med sig av dina personuppgifter till tredje part ifall det är nödvändigt för att slutföra avtal och/eller företagsaktiviteter och för att ansluta sig till juridiska krav. Om nödvändigt sluter vi ett avtal med företag som hanterar de personuppgifter vi gett till dem, för att garantera minst samma säkerhet av dina personuppgifter som vi har. Suninvest – Spansk Fastighetsförmedling, kan också dela din personliga data med andra individer. För det kräver vi ditt uttryckliga godkännande.

Dina rättigheter:
Du har rätt att begära att få granska dina personuppgifter och att motta en kopia, du har också rätt att begära en korrigering, ett tillägg eller borttagandet av dina personuppgifter. 

Utöver det har du rätt att fråga efter att vi minskar användandet av dina personuppgifter, rätt att begära digitala data och rätt att föra över efterfrågade uppgifter.
När användningen av dina personuppgifter baseras på ditt godkännande, har du rätt att dra tillbaka detta godkännande utan att det skadar rättfärdigandet innan du har gjort tillbakadragandet.
Du har rätt att motsäga dig användningen av dina personuppgifter. Din begäran kommer att hanteras i enlighet med GDPR.

GDPR anger bland annat att din begäran om borttagning inte kan beviljas om dessa uppgifter är nödvändiga för att genomföra ett rättsligt krav. Vi svarar på din förfrågan så snart som möjligt, men minst inom en månad. För att vara säker på att din begäran har gjorts av dig kan vi be dig om ytterligare information för att på så sätt säkerställa din identitet.

Vi vill också poängtera att du har rätt att skicka in dina klagomål till den nationella myndigheten som är ansvarig för personuppgifter. När du inte delar med dig av dina personuppgifter till oss, kan det vara så att vi inte kan slutföra avtal och vi kan inte längre ansluta oss till juridiska krav, vilket innebär att vi inte kan fortsätta dessa med dig.

Skydd:
Suninvest – Spansk Fastighetsförmedling, kommer att hantera och skydda dina personuppgifter i överenstämmelse med GDPR och på ett resonligt och passande sätt. Detta för att förhindra missbruk, förlust, o-auktoriserad användning, eller olagliga ändringar i uppgifterna. 
Om du misstänker att dina uppgifter inte hanteras korrekt eller om du misstänker missbruk, vänligen kontakta oss.

Automatiserat beslutsfattande:
Suninvest – Spansk Fastighetsförmedling, fattar inte beslut som kan få (allvarliga) konsekvenser för människor på grund av automatisk bearbetning. Detta gäller beslut som fattas av dataprogram eller system utan mänsklig inblandning (till exempel medarbetare på Suninvest – Spansk Fastighetsförmedling).

Suninvest – Spansk Fastighetsförmedling, använder Cookies via våra hemsidor. Vi kommer att be om din tillåtelse att använda dessa Cookies. Du kan enkelt radera dessa Cookies genom att använda en avstängning, om du redan har gett ditt tillstånd. Cookies kommer endast att användas för att registrera antalet besökare på webbplatsen.

Kontaktsdetaljer: Kontaktpersonen på Suninvest – Spansk Fastighetsförmedling, är Anders Larsson och nås via email: anders.larsson@suninvest.se